Privacyverklaring De Vlotte Vloot

De Vlotte Vloot hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van De Vlotte Vloot.  Je dient ervan bewust te zijn dat De Vlotte Vloot niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites of social media die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van je gegevens.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op dit privacy beleid is Nederlands recht van toepassing.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we helpen je graag met jouw vragen omtrent je privacy. Hiervoor kun je contact opnemen via info@devlottevloot.com

Wie zijn wij?
Wij zijn De Vlotte Vloot, het grootste botenverhuurbedrijf in ‘s-Hertogenbosch. Wij zijn gevestigd aan Vaaltweg in ‘s-Hertogenbosch. Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17202588.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en hoe lang dan?
Onderstaand een overzicht welke persoonsgegevens wij verwerken voor welk doeleinde. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Per doeleinde is het bewaartermijn omschreven.

Onze nieuwsbrief
Je kan je bij ons aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, deze verzenden wij twee maandelijks. Hiervoor gebruiken wij je voornaam en e-mailadres. De nieuwsbrief versturen wij via MailChimp. KLIK hier voor de privacy policy van MailChimp. Wij bewaren deze gegevens zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je je in iedere digitale nieuwsbrief uitschrijven.

Persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Voor het verwerken van de gegevens die via het reserveringsformulier worden ingevuld, een contact/offerte aanvraag via telefoon of mail, gebruiken wij Excell. Wanneer je gegevens met ons deelt via bovenstaande kanalen geef je ons toestemming om je te mogen benaderen of om je gerichte informatie te sturen.

Gegevens die wij verwerken zijn: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum. Indien de persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen. Wij bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd en opgeslagen. Deze cookies kunnen door zowel De Vlotte Vloot als andere partijen waarmee wij samenwerken geplaatst worden (alleen met onze toestemming). De Vlotte Vloot gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken van effectgroep geen cookies ontvangt. Bekijk ons cookie beleid voor meer informatie over cookies.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Bijvoorbeeld onze accountant. In de verwerkersovereenkomst is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat. Wij werken uitsluitend samen met partijen die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en waar wij een goede ervaring mee hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedereen een aantal rechten. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Vlotte Vloot, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in ons bestand hebben naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@devlottevloot.com. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week op jouw verzoek.